Kuswag Skool, beelddraer van die Christelike Afrikaanse Kultuur, strewe na uitnemendheid in alle opvoedkundige, ondersteunende en

administratiewe aspekte van ons

skoolgemeenskap om sodoende elke betrokke

individu tot hul maksimum potensiaal te betrek en ontwikkel.