SKOOLLIED


Waar die hemel, see en aarde
Aan ‘n skone strand ontmoet,
Staan ‘n wagter op die mure,
wakend oor ons goed en bloed.

Kuswag Skool, dis jou roeping
Om ‘n volk se jeug te hou
Op die paaie reg en suiwer,
Aan die hoogste waardes trou.

So word ons die trou bewakers
Van kultuur, tradisie sterk,
Sien hoe vergesig en drome
Waarheid word deur dink en werk.

Daarom gee ons net ons beste,
Werp ons alles in die stryd.
Ons sal steeds ons kragte wy aan jou
Sal jou naam eer wyd en syd!