Kuswag Skool se Nasorg is beskikbaar vir hoofsaaklik Laerskoolleerders halfdag en voldag. Hulle kry middagete en ‘n versnapering. Huiswerk word gedoen behalwe op Vrydaemiddae. Leerders word ook na sportoefeninge en wedstryde gestuur.

Koste beloop R450/maand vir voldag.

Kontak mev. B. Kotze vir meer inligting by bkotze@kuswag.co.za of skakel die skoolkantoor. Maak betalings aan die Kuswag Skool rekening met u kind se naam, van en NASORG as verwysing of gebruik u nasorg rekeningnommer as verwysing.