Die Laerskool se akademiese vakke is standaard soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys.