SIEN D6-SCHOOLCOMMUNICATOR VIR AL DIE NUUS, KALENDER EN AKTIWITEITE BY DIE SKOOL