KW HS PRYSUITDELING 2012

Kuswag Laerkool bied die volgende kultuuraktiwiteite aan:

redenaars, koor, slagorkes, musiekskool, kreatiwiteitsklub, konserte en revue.

KUSWAG MUSIEKSENTRUM 2015

MISSIE

Die Kuswag Musieksentrum streef na uitnemendheid en hoë vlak leerder- / ouertevredenheid.

VOORDELE VAN DIE MUSIEKSENTRUM

Die volgende voordele kan uitgelig word:

  • Gekeurde, gekwalifiseerde musiekonderwysers bied lesse aan in verskillende musiekinstrumente. Leerders wat wil en daarvoor gereed is, kan kwalifikasies verwerf deur UNISA, ROYAL SCHOOLS en TRINITY eksamens af te lê in die instrumente wat onderrig word. Ouers moet asb toesien dat hul kinders getrou oefen om goed te kan vorder.
  • Leerders kan interne beurse, skoolkleure, akademiese en kulturele toekennings verwerf deur musiekprestasies binne skoolverband asook buitemuurs.
  • Die kultuurlewe en konsertwerk by die skool en funksies in die breë gemeenskap word verryk deur solo- en groepoptredes deur leerders van die Kuswag Musieksentrum.
  • Sangopleiding: Ons gebruik die kurrikulum wat deur die bekende musiekteaterpersoonlikheid en aktrise Charon Williams-Ros ontwikkel is.  Ligtemusiek-genre soos musiekteater, jazz, ballades en popmusiek word bestudeer op beginners-, intermediêre en gevorderde vlak.  Kort klassieke werke word gebruik vir tegniese ontwikkeling. Vordering word gemonitor deur eksterne eksaminering. Vir navrae bel mev. Lise Oosthuizen: 0727844749
    • Hip-hop dansklasse in groepe. Dinsdae. Bel Me.Minette Landman S: 072 2231672
  • Kindermusik klasse in groepe. Donderdae. Bel mev. Heidi Cilliers S: 0721234891Musiekpersoneel 2015:

 

  •  
Bestuurders van die Kuswag Musieksentrum Mev.René Strydom   mev.Hantie Krüger

Klavier: Mev. René Strydom, Mev. Lise Oosthuizen

Klawerbord en blokfluit: Mev. René Strydom

Musiekteorie: Mev. René Strydom, Mev. Lise Oosthuizen, Mev. Hantie Krüger

Sanglesse: Mev. Lise Oosthuizen 072-7844749

Kitaar: Mnr. Graeme Barnes 083-4233456

Drum kit & Percussion: Mnr. Gavin Hughes (Joint venture: Double Beat) 083-9770226

Hip hop dansklasse: Me. Minette Landman (Laer- en hoërskool dansgroepe) 072-2231672

Kindermusik:   Voorskoolse groepklasse. Mev. Heidi Cilliers 0721234891

 

Lesfooie vir individuele lesse is R700 per kwartaal vir een halfuurles per week, minstens agt lesse per kwartaal. Musiekteorie in groepklasse R350 per kwartaal. As ‘n onderwyser nie ‘n les kan waarneem nie word die les ingehaal. As leerders lesse misloop as gevolg van ander aktiwiteite verval die les en is die onderwyser nie verplig om die les op ‘n ander tyd in te pas nie. Musieklesse gaan soos gewoonlik voort in eksamentye of kan in oorleg met die musiekonnie herskeduleer word.

 

Hip hop dansklasse, Kindermusik  en Musiekteorie-lesse word in groepe aangebied, dus verskil die lesfooie. Mag al die betrokkenes by die Kuswag Musieksentrum die taak met groot entoesiasme tegemoet gaan in 2015 en mag groot sukses ervaar word  in elke onderneming.

 

Clever people take music lessons!

 

Inskrywingsvorms by die skoolkantoor beskikbaar. Rig navrae aan:

Mev. René Strydom, Sel 084-4780758 E-pos: paintart@hotmail.co.za

Mev. H Kruger. Sel 082-9247352/ Faks: 086 5593493 / E-pos: hantie2@gmail.com