Kontak die kantoor vir meer inligting by: 031 903 5434/4328

OM IN TE SKRYF BY KUSWAG SKOOL, IS DIE VOLGENDE NODIG:

  1. Oorplasingsertifikaat van vorige skool – geen inskrywing kan hiersonder gedoen word nie!
  2. Leerder se geboortsertifikaat/ID-dokument
  3. Beide biologiese ouers se ID-dokumente/gesertifiseerde afskrifte daarvan
  4. Laaste rapport/verslag van vorige skool
  5. Graad 1 leerders – kliniekkaart/inentingssertifikaat
  6. Klein ID-foto van leerder
  7. Inskrywingsfooi van R2130
  8. Boekpakketfooi – wissel van graad tot graad(sien boekpakket pryse en skryfbehoefte lyste op die D6-schoolcommunicator wat u kan aflaai)

Inskrywingsvorms moet in persoon deur ouers ingevul word by die skoolkantoor en word nie per epos aanvaar nie. Betaling van die inskrywingsfooi kan per EFT gedoen word en die bewys van betaling ge-e-pos word aan tsmith@kuswag.co.za of saamgebring word wanneer inskrywing by die skool gedoen word. Boekfooi kan ook so betaal word en die leerder kan die betalingsadvies saambring skooltoe/boekstoor toe om boeke te ontvang. MOET ASB NIE BOEKGELDE EN SKOOLFONDS/REGISTRASIEFOOI SAAM INBETAAL NIE. DIT MOET APPART GEDOEN WORD.

BANKBESONDERHEDE:

Kuswag Skool, Eerste Nasionale Bank, Amanzimtoti-tak, Takkode: 220127, Rek no: 50921288847

Verwysing: leerder se naam, van, graad, skoolfonds. E-pos betaaladvies na: tsmith@kuswag.co.za

LW betaal boekfooie asb appart van skoolgelde – verwysing: leerder se naam, van, graad, boeke

Kuswag Skool se skoolfonds vir 2018 is R21 130.00. Die registrasiefooi met inskrywing is R2 130 en die balans van R19 000 is betaalbaar:

*eenmalig voor einde Feb – dan kry u 5% afslag

*in 10 paaiemente van R1 900 van einde Feb tot Nov.

*vanaf derde kinders in die skool kry 50% afslag(eerste 2 betaal dus volprys, daarna 50% af)