Mev C Swart Voorsitter
Mnr M Botha Ondervoorsitter
Mnr J Niemand Tesourier en Finansies
Mev A Jansen
Mnr J v Romburg
Mev M de Witt
Mnr W B van Rheede van Oudtshoorn
Mnr R Weber
Ds P Grobler
Mnr C Lindeque Waarnemende Skoolhoof, Ex Officio
Mev D Pohl Sekretaresse en Nie-opvoeders verteenwoordiger
Mev L Coertze

Mev A Pretorius

Mev E Smith

Opvoeders
Mnr C Hofmeyr

Mnr C Lindeque

Mev M van Heerden

Gekoöpteer
Justin Venter Leerders