PERSONEELLID POSISIE VAKKE ONDERRIG
Mnr C Lindeque Waarnemende Skoolhoof
Mnr. C Hofmeyr Adjunkhoof Ingenieursgrafika en Ontwerp Gr. 12Rekenaar-ondersteunde Tekenwerk Gr. 10 – 12
Departementshoofde        
Mev. L Oosthuizen

Graadvoog Graad 12

DepartementshoofGasvryheidstudiesLewenswetenskappe

Fisiese Wetenskappe

Lewensoriëntering

Gasvryheidstudies Gr. 10 – 12Lewensoriëntering Gr. 12 
Mev. E Viljoen

Graadvoog Graad 11

DepartementshoofAfrikaansDrama

Skeppende Kunste

Afrikaans Gr. 10 & 12
Mnr. P van der Spuy

Graadvoog Graad 10

Departementshoof BesigheidstudiesEkonomiese- en Bestuurswetenskappe Besigheidstudies Gr. 10, 11 & 12Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gr. 8 & 9
Mev. L Kemp

Graadvoog Graad 9

DepartementshoofRekeningkundeEkonomiese- en Bestuurswetenskappe Rekeningkunde Gr. 10, 11 & 12Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gr. 8 & 9
Mnr. H van Rooyen

Graadvoog Graad 8

DepartementshoofGeskiedenisToerisme

Geografie

Menslike en Sosiale Wetenskappe

Geskiedenis Gr. 9, 10, 11 & 12
Mev. L Coertze Administratiewe DepartmentshoofEngelsRekenaartoepassingstegnologie

Musiekskool

Engels Gr. 11 & 12
Registeronderwysers        
Mev. F Bacus Gr. 10 Engels Gr. 9, 10 & 11
Mev. Z Botha Gr. 8 Engels Gr. 8, 9, 10 & 11
Me. M Brand Gr. 10 Afrikaans Gr. 9Drama Gr. 10 & 11
Mnr. D Fibiger Gr. 9 Geografie Gr. 8, 9 & 10Rekeningkunde Gr. 8
Mev. M Erasmus Gr. 8 Wiskunde Gr. 8 & 9EBW (Besigheidstudies) gr. 8
Mnr. Z Erasmus Gr. 9 Lewensoriëntering Gr. 8 & 9Tegnologie Gr. 8
Mnr. D Fibiger Gr. 11 Toerisme Gr. 10, 11 & 12Tegnologie Gr. 9
Mev. P Myburgh Gr. 10 Afrikaans Gr. 8 &10Engels Gr. 8Skeppende Kunste gr. 9
Mev. M Nel Gr. 11 Geografie Gr. 11 & 12Lewensoriëntering Gr. 10 & 11
Me. M Pieterse Gr. 9 Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 10, 11 & 12Skeppende Kunste Gr. 8 & 9
Mev. T Swart Gr. 12 Afrikaans Gr. 8, 11 & 12
Mev. M Terblanche Administrasie Wiskunde Gr. 11 & 12
Mev. S van As Gr. 12 Wiskundige Geletterdheid Gr. 10, 11 & 12
Mev. E van Zyl Gr. 8 Natuurwetenskappe (Biologie) gr. 8 & 9Lewenswetenskappe gr. 10, 11 & 12
Mnr. P Verwey Gr. 11 Siviele Tegnologie Gr. 10, 11 & 12Ingenieursgrafika en Ontwerp Gr. 10 & 11
Mev. H White Administrasie Wiskunde gr. 8. 9 & 10
Mev. L Wijnmaalen Gr. 11 Fisiese Wetenskappe gr. 10, 11 & 12Natuurwetenskappe gr. 9
Mev. M Erasmus Administrasie Wiskunde Gr. 9 & 11
Ondersteuningspersoneel
Mnr. C van der Merwe Mediasentrum
Mev. E Neethling Voorligter/Berader
Mnr. W Hatting Sportorganiseerder
Mev. M van Heerden Skakelbeampte