PERSONEELLID PORTEFEULJE
Mev. D Pohl Sekretaresse – Ontvangs
Mev. W Meijer Sekretaresse – Ontvangs
Mev. J Schreuder Finansies – Ontvangs en Uitbetalings
Mev. T Smith Finansies – Debiteure Klerk
Mev. L Meets Administratief en Boekwinkel
Mnr. P van Rooyen Administratief en Afrolwerk
Mev. B Kotze Nasorg en Mediasentrum
Mnr. G de Bruyn Terreinbestuurder
Mev. M van Heerden Skakelbeampte
Administratief